Get Updates

Jo Hayes List MP based in Christchurch East

Get updates from Jo Hayes and National

Working hard and delivering for Christchurch East


Christchurch East News

Keep updated with the Christchurch East News as news breaks

Jo Hayes – maiden speech

Kei āku nui, kei āku rahi, kei āku whakateitei ki te whenua, āku tamarahi ki te rangi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I rere mai i nga pā...